Birding Basterds

"Birding on the edge"

Birding Basterds: Find Rare or Die Trying! 

Op deze website zijn de zelfontdekcompetities van de jonge vogelaarsgroep Birding Basterds te volgen. In 2011 werd deze competitie voor het eerst gehouden en toen gewonnen door Thomas van der Es. In 2012 was er geen competitie maar in 2013 kwamen de Basterds hard terug en was er een harde strijd met veel goede ontdekkingen, waaronder 10 CDNA-beoordeelsoorten. Deze competitie werd gewonnen door Lars Buckx. Begin 2014 startte de 3e Birding Basterd-competitie, die wederom een groot succes werd met als hoogtepunten de 1e roodborstlijster voor Nederland, gevonden door Lonnie Bregman, 2 mongoolse piepers, een witkeelkwikstaart en een westelijke baardgrasmus. De competitie werd uiteindelijk wederom gewonnen door Lars Buckx. In 2015 won Pieter van Veelen de wedstrijd en in het beste jaar tot nu toe, 2016, ging Jorrit er uiteindelijk met de 'Basterd van het jaar-bokaal' vandoor. De jaren 2017, 2018 en 2019 waren een prooi voor Arjan Dwarshuis. Hij werd in 2020 van de troon gestoten door Bram Ubels, die op Rottumerplaat, samen met Christian Brinkman, de rest van vogelend Nederland het licht uit de ogen vogelde.

Onder scorelijst zijn de resultaten van de huidige en eerdere competities te vinden. Onder spelregels zijn de regels te vinden die worden gebruikt om een 'eigen ontdekking' te definiëren. Voor de rest wordt er misschien wel eens een verslagje op deze site gezet, maar waarschijnlijk niet. Verslagen van de Birding Basterds voorjaarsweekenden 2011 en 2013 zijn te vinden op www.deceptiontours.nl. Tevens is dit de website waar de 'standaardlijst Nederlandse afkortingen' van de 'Commissie Afkortingen Nederlandse Avifauna' (#CANA) gevonden kan worden. 

Deelnemen aan de competitie kan alleen op uitnodiging! 

Spelregels

Hieronder vind je de spelregels van de Birding Basterds zelfontdekcompetities.

Puntentoekenning

Dit zijn de indicaties voor punten, er is individuele speelruimte waarmee we rekening houden met aantal (twitchbare) gevallen, influxen, individuele verschillen etc.

100 punten - nieuwe soort voor NLD (CDNA-beoordeelsoort)
90 punten - 2e geval (CDNA-beoordeelsoort)
80 punten - 5e geval (CDNA-beoordeelsoort)
30 punten - <20 gevallen (CDNA-beoordeelsoort)
20 punten - <40 gevallen (CDNA-beoordeelsoort)
16 punten - de algemeenste CDNA-beoordeelsoorten                                                                                        

1 t/m 15   - Alles tussen een Roodhalsgans (1 punt) en een Amerikaanse smient (15 punten)

Omdat sommige soorten inflatiesoorten zijn (ze zijn relatief veel algemener dan vroeger) en sommige soorten juist zeldzamer zijn geworden, krijgen sommige soorten meer punten dan het aantal gevallen normaal zou rechtvaardigen en andere soorten juist minder punten. Dit wordt bepaald aan de hand van de verhouding gevallen na 2000 en gevallen voor 2000 (zie dutchavifauna.nl). Dit wordt alleen toegepast op soorten met meer dan 5 gevallen. Op deze manier krijgt een Kleine trap bijvoorbeeld relatief veel punten en een vale gierzwaluw minder. 

Voor ontdekkingen van soorten uit de laagste puntencategorieën 1 t/m 5  krijg je per dag maar één keer de punten, zodat een plotselinge draaihalzenfall op de 2e maasvlakte je niet 10 punten op kan leveren. Dit geldt ook voor alle zeevogelsoorten (Stormvogeltje, Zwarte zeekoet, etc.). 

Wanneer heb je een soort zelf ontdekt?

Uiteraard als jij de eerste bent die een soort zelf gezien en gedetermineerd heeft. Dit is de duidelijkste manier van zelf ontdekken. Maar zo werkt het niet altijd. 

Een paar punten van belang: 

1. CDNA
CDNA is bindend v.w.b. aanvaarding. Als een waarneming van een cdna-indiensoort niet ingediend wordt, of uiteindelijk niet aanvaard wordt, zullen er geen punten toegekend worden.

2. Samenspel
Verreweg het lastigste punt. Wanneer ontdek je samen een soort? De regel is dat iedereen die min of meer bij de ontdekking aanwezig is en een bijdrage levert aan de determinatie van de soort krijgt punten. Je zou dus in principe geen punten mogen claimen als de soort al is gedetermineerd voordat je hem gezien hebt. Er zullen altijd waarnemingen in een grijs gebied vallen, en het meest logische is dat dit gebeurt bij makkelijk te herkennen soorten. Als je bijvoorbeeld een hop een fractie van een seconde na de eerste schreeuw van een mede-vogelaar zelf ziet, is dat claimbaar. Integriteit is hier een sleutelwoord en grenzen zijn moeilijk te trekken, maar als je op aanwijzingen van iemand anders de al-gedetermineerde vogel in beeld krijgt, zit je typisch gezien buiten het grijze gebied en zou je dus geen punten moeten claimen. 

3. Claimen
Claimen van de ontdekking moet op de dag zelf. De waarneming moet ook ingevoerd worden op waarneming.nl door ten minste een van de claimers. Mocht er sprake zijn van een embargo-situatie (de ontdekking mag niet openbaar gemaakt worden), moet de waarmeming in ieder geval aan één van de jury-leden doorgegeven worden. 

4.  Onwetendheid
Als je echt niet wist dat iets al ontdekt is. We zijn hier extreem conservatief in. Alleen aan waarnemingen die nog helemaal niet zijn doorgegeven op dutchbirdalerts/waarneming.nl op het moment van ontdekking worden punten toegekend. Als je ergens een romu hoort zingen die op het moment van jouw waarneming nog niet is ingevoerd op de bekende platforms, krijg je wel punten, ook als achteraf blijkt dat iemand hem een paar uur eerder al heeft gehoord (maar dat niet direct publiceerde). Je krijgt geen punten als je er op dat moment achter komt dat hij een half uur daarvoor al is ingevoerd. Check voordat je claimt zelf of de waarneming al is doorgegeven om gehak in de 'claim' te voorkomen ;). 

5. Gehoord van
Stel je hoort van iemand dat diegene een raar zangertje had in een of ander dudo-complex. Diegene noemt geen soort waar die aan dacht. Jij vindt daar een Babagramu. Jij krijgt dan punten, de andere persoon uiteraard niet (zie ook 3).

6. Bewijslast: Claims van soorten die meer dan 10 punten waard zijn, moeten vergezeld gaan met bewijs of een goede beschrijving (toegevoegd aan de waarneming op waarneming.nl).