Birding Basterds

"Birding on the edge"

Birding Basterds: Find Rare or Die Trying! 

Op deze website zijn de zelfontdekcompetities van de jonge vogelaarsgroep Birding Basterds te volgen. In 2011 werd deze competitie voor het eerst gehouden en toen gewonnen door Thomas van der Es. In 2012 was er geen competitie maar in 2013 kwamen de Basterds hard terug en was er een harde strijd met veel goede ontdekkingen, waaronder 10 CDNA-beoordeelsoorten. Deze competitie werd gewonnen door Lars Buckx. Begin 2014 startte de 3e Birding Basterd-competitie, die wederom een groot succes werd met als hoogtepunten de 1e roodborstlijster voor Nederland, gevonden door Lonnie Bregman, 2 mongoolse piepers, een witkeelkwikstaart en een westelijke baardgrasmus. De competitie werd uiteindelijk wederom gewonnen door Lars Buckx. In 2015 won Pieter van Veelen de wedstrijd en in het beste jaar tot nu toe, 2016, ging Jorrit er uiteindelijk met de 'Basterd van het jaar-bokaal' vandoor. De jaren 2017 en 2018 waren een prooi voor Arjan Dwarshuis.

Onder scorelijst zijn de resultaten van de huidige en eerdere competities te vinden. Onder spelregels zijn de regels te vinden die worden gebruikt om een 'eigen ontdekking' te definiëren. Voor de rest wordt er misschien wel eens een verslagje op deze site gezet, maar waarschijnlijk niet. Verslagen van de Birding Basterds voorjaarsweekenden 2011 en 2013 zijn te vinden op www.deceptiontours.nl. 

Deelnemen aan de competitie kan alleen op uitnodiging! 

Spelregels

Hieronder vind je de spelregels van de Birding Basterds zelfontdekcompetities.

Puntentoekenning

Dit zijn de indicaties voor punten, er is individuele speelruimte waarmee we rekening houden met aantal (twitchbare) gevallen, influxen, individuele verschillen etc.

100 punten - nieuwe soort voor NLD (CDNA-beoordeelsoort)
90 punten - 2e geval (CDNA-beoordeelsoort)
80 punten - 5e geval (CDNA-beoordeelsoort)
30 punten - <20 gevallen (CDNA-beoordeelsoort)
20 punten - <40 gevallen (CDNA-beoordeelsoort)
16 punten - de algemeenste CDNA-beoordeelsoorten                                                                                        

1 t/m 15   - Alles tussen een Zwarte rotgans (1 punt) en een Bosgors (15 punten)

Omdat sommige soorten inflatiesoorten zijn (ze zijn relatief veel algemener dan vroeger) en sommige soorten juist zeldzamer zijn geworden, krijgen sommige soorten meer punten dan het aantal gevallen normaal zou rechtvaardigen en andere soorten juist minder punten. Dit wordt bepaald aan de hand van de verhouding gevallen na 2000 en gevallen voor 2000 (zie dutchavifauna.nl). Dit wordt alleen toegepast op soorten met meer dan 5 gevallen. Op deze manier krijgt een Kleine trap bijvoorbeeld relatief veel punten en een struikrietzanger wat minder. 

Voor ontdekkingen van soorten uit de laagste puntencategorieën 1 t/m 5  krijg je per dag maar één keer de punten, zodat een plotselinge draaihalzenfall op de 2e maasvlakte je niet 10 punten op kan leveren.

Wanneer heb je een soort zelf ontdekt?

Uiteraard als jij de eerste bent die een soort zelf gezien en gedetermineerd heeft. Dit is de duidelijkste manier van zelf ontdekken. Maar zo werkt het niet altijd. 

Een paar punten van belang: 

1. CDNA
CDNA is bindend v.w.b. aanvaarding. Als een waarneming van een cdna-indiensoort niet ingediend wordt, of uiteindelijk niet aanvaard wordt, zullen er geen punten toegekend worden.

2. Samenspel
Een lastige. Als je een soort gezamenlijk determineert of tegelijk ontdekt. Iedereen die min of meer bij de ontdekking aanwezig is en een essentiële bijdrage levert aan de determinatie van de soort krijgt punten.

3. Claimen
Claimen van de ontdekking moet op de dag zelf.

4.  Onwetendheid
Als je echt niet wist dat iets al ontdekt is. Tegenwoordig kan je alles weten, dus alleen als een vogel nog niet is gepiept/opgeslagen/op waarneming.nl is gezet krijg je punten. Zeker op de eilanden worden waarnemers geacht in de relevante chatgroepen te zitten. 

5. Gehoord van
Stel je hoort van iemand dat diegene een raar zangertje had. Diegene noemt geen soort waar die aan dacht. Jij vindt daar een Baardgrasmus. Jij krijgt dan punten (zie ook 3)

 

Voorbeelden 

- Piet en Kees lopen door het bos. Piet hoort een raar geluid die hij niet thuis kan brengen. Ze gaan beiden zoeken. Kees vindt na een tijdje een Rufous-tailed Robin welke hetzelfde geluid maakt als Piet eerder hoorde. --> Piet én Kees waren aanwezig tijdens de eerst melding ('hé, wat was dat geluid?'). Kees brengt de soort als eerste op naam door een zichwaarneming. Zonder de opmerking van Piet waren ze waarschijnlijk niet gaan zoeken. Beiden hebben dus een essentiele bijdrage geleverd aan de determinatie én waren aanwezig ten tijde van de ontdekking. Dus beide krijgen de volle punten. Anders zou het geweest zijn als ze de Rufous-tailed niet hadden gevonden en Henk later op de dag (zonder te weten van het rare geluid) daar wel de Rufous Tailed te vinden, dan krijgt alleen Henk de punten. Wanneer Piet en Kees waren gestopt met zoeken omdat ze geen zin meer hadden en vervolgens aan Henk vertellen over het geluid die op zijn beurt gaat zoeken en wél succes heeft, dan krijgt alleen Henk de punten wanneer er door Piet en Kees geen soort genoemd werd. Wanneer ze wel een soort hadden geroepen, krijgt niemand punten want Piet en Kees hadden verder moeten zoeken tot het niet meer kon.